Oceľ východu č. 22/2014 (30.10.2014)

Najväčšia odmena? Vidieť usmiatu tvár detí
Projekt Aktívne za zdravím 2014 v rámci programu Spoločne pre región sa vydaril

     V grantovom programe spoločnosti U. S. Steel Košice a Karpatskej nadácie Spoločne pre región bolo v tomto roku úspešné aj občianske združenie ONAS, ktoré vzniklo pred tromi rokmi s cieľom zlepšiť zložitú životnú situáciu ľudí s postihnutím a ich rodinných príslušníkov v Košiciach a ich okolí.

Na realizáciu projektu Aktívne za zdravím 2014, ktorého cieľom bolo realizovať voľno-časové aktivity zamerané na aktívny oddych, rehabilitáciu, relax a vytváranie kvalitatívne lepších sociálnych kontaktov pre rodiny so zdravotne postihnutým členom, rovnako ako deťom a mládeži bez hendikepu zo sociálne menej podnetného a ekonomicky slabšieho prostredia, získali grant vo výške 2800 eur. Podarilo sa ho naplniť aktivitami, ktoré si predsavzali?

     Katarína Štulrajterová, štatutárna zástupkyňa občianskeho združenia ONAS, potvrdila, že áno. „Na realizácii projektu, ktorý pozostáva z troch hlavných aktivít a ktorý potrvá do polovice novembra tohto roku, spolupracujú ľudia z vedenia združenia a tím dobrovoľníkov. Pri výbere podujatí vychádzame najmä zo skúseností a záujmu našej cieľovej skupiny. Prvá aktivita pod názvom Poďme spolu priniesla účastníkom množstvo nových poznatkov a zážitkov. Deti a mládež mali možnosť okrem návštevy zoologickej záhrady, Tarzánie, Vysokých Tatier a mnohých iných športových centier nakuknúť aj do kultúry. Všetci si užili filmové predstavenia, návštevy múzeí, mnoho atraktívnych akcií ešte na nich čaká. Druhú aktivitu Preplávame sme rozdelili na zdravotné plávanie hendikepovaných detí a relaxačné plávanie. O obidva druhy je veľký záujem, ktorý nie sme veľakrát schopní kapacitne pokryť. Poslednou, treťou aktivitou, je Tvorivé kúzlenie. Tu sa snažíme ukázať záujemcom rôzne druhy tvorivých techník a nápadov, no predovšetkým výsledky šikovnosti a vytrvalosti zdravotne postihnutých detí, ktoré aj napriek svojmu hendikepu dokážu s podporou okolia veľa. Deti mali doteraz možnosť vyskúšať si prácu s drevom, korálkami, papierom, machovou gumou či inými materiálmi, a tiež farbiť textil,“ popísala Katarína Štulrajterová jednotlivé aktivity, ktoré koordinoval, najmä v oblasti kultúry a športu, náš kolega Jaroslav Pástor z divízneho závodu Oceliareň. Dodala tiež, že vidieť usmiatu tvár detí po dokončení svojich diel, dopozeraní vytúženej rozprávky v kine a zaplávaní si v aquaparku, je tou najväčšou odmenou pre všetkých, ktorí na realizácii projektu pracujú.

     „Grantové projekty s väzbou na konkrétne regióny zvyšujú šancu na pomoc na tom správnom mieste,“ dodala Katarína Štulrajterová. „Zapojiť sa do nich je pre mnohé organizácie jedinou možnosťou na získanie finančných prostriedkov, ktoré im pomôžu realizovať plánované aktivity. V mene nášho združenia si dovolím tvrdiť, že bez získania tohto grantu by sme uskutočnili jednu tretinu podujatí projektu Aktívne za zdravím 2014. Preto sme za také programy, akým je Spoločne pre región, vďační.“

 

Zdroj článku –> Web U. S.  Steel

01. novembra 2014 by ONAS o. z.
Kategória: Články | Komentáre vypnuté na Oceľ východu č. 22/2014 (30.10.2014)