O združení

ONAS je občianske združenie, ktoré vzniklo z potrieb rodín s postihnutou osobou v Košiciach a okolí s cieľom zlepšenia ich zložitej životnej situácie.

Hlavnými cieľmi združenia sú:

 • podpora a realizácia aktivít pre deti a mládež,
 • podpora rodín s osobou so zdravotným hendikepom, zvýšenie kvality ich života.

Údaje o našom občianskom združení:

 • Dátum vzniku: 8. december 2011
 • IČO: 422 46 512
 • DIČ:  2023 4433 12
 • Bankové spojenie: SK22 0200 0000 0029 9077 1451 (VÚB)
 • Zapísané v: Register občianskych združení MVS číslo spisu – VVS/1 -900/90 – 384 73

Štatutárny orgán o.z.:

 • Jaroslav Pástor
  predseda o.z.
 • Mgr. Ing. Michal Sečanský
  správca webu

Kontaktné údaje:

 • Adresa:
  • ONAS, občianske združenie
  • Hlavná 10/32
  • 040 18 Nižná Hutka
 • Telefón: 0907 / 908 965 (Po-Pia, 9:00-15:00)
 • Email: kontakt.onas@gmail.com
 • Web: www.onas-oz.sk